Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AWEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościuszkowie 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce.        

 

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, opracowania ofert, sprzedaży usług oraz zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „AWEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Przedsiębiorstwo produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AWEX” Spółka z o.o. nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.

 

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „AWEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego biznesowej działalności.

 

Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?

Można to zrobić pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kościuszków 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce lub e-mailowo pod adresem: awex@awex-pl.pl